Θετική Εκπαίδευση Κατοικιδίων

Training Services

Μια από τις υπηρεσίες της Vet Plus είναι και η εκπαίδευση κατοικιδίων σε συνεργασία με έμπειρο εκπαιδευτή, κατόπιν επιλογής με αυστηρά κριτήρια.

Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι αυτή της θετικής εκπαίδευσης των κατοικιδίων όπου μέσω της θετικής συμπεριφοράς, αυτά επιβραβεύονται και ανταμοίβονται ενώ ταυτόχρονα αγνοούνται και δεν τιμωρούνται οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Ως αποτέλεσμα, μια επιθυμητή συμπεριφορά όταν επιβραβεύεται έχει τη τάση να ενισχύεται και οι ενισχυόμενες συμπεριφορές πολύ πιθανόν να επαναληφθούν και να γίνουν συνήθεια, κάτι στο οποίο στοχεύει η θετική εκπαίδευση κατά κύριο λόγο.

Ακόμη και τα πιο «ανεπίδεκτης μαθήσεως» κατοικίδια είναι σχεδόν σίγουρο ότι με τη θετική εκπαίδευση θα ανταποκριθούν και θα μάθουν (άλλα πιο γρήγορα και άλλα πιο αργά) καθώς ως γνωστόν, η επιβράβευση φέρνει την επανάληψη και η επανάληψη είναι «η μήτηρ πάσης μαθήσεως».