Νοσηλεία

Noshleia

Το ιατρείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νοσηλείας συνδυάζοντας σύγχρονο εξοπλισμό, έμπειρο προσωπικό με ευαισθησία και κατανόσηση στις εκάστοτε ανάγκες των πασχόντων ζώων και των ιδιοκτητών τους, σε ένα φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Η νοσηλεία καλύπτει τόσο το προεγχειρητικό όσο και το μετεγχειρητικό στάδιο καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που χρήζει συνεχούς φροντίδας από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.