Διαγνωστική Ιατρική

Diagnostiki Iatriki

Η Vet Plus και οι συνεργάτες της προσφέρουν διαγνωστικές υπηρεσίες με την χρήση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης πλήρους σειράς εργαστηριακών εξετάσεων όπως αιματολογική, ωτοσκόπηση και καρδιογράφημα κ.ο.κ., με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και στο μικρότερο δυνατό κόστος για τον ιδιοκτήτη.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εξετάσεις:

  • Αιματολογική
  • Βιοχημική
  • Μικροβιολογική
  • Κυτταρολογική
  • Ορμονολογική/Ενδοκρινολογική
  • Ωτοσκόπηση
  • Καρδιογράφημα